Agata Rybinska

dr Agata Rybińska – pedagog, teolog biblijny, literaturoznawca. Absolwentka IV LO we Wrocławiu, ukończyła Uniwersytet Wrocławski (1992), Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (1995), Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie (1998), Studium Języków i Kultury Żydowskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (2005), Podyplomowe Studia z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Wrocławskim (2010) oraz studia doktoranckie w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (2005–2011). Od października 2012 roku jest adiunktem w Pracowni Kultury i Historii Żydów w Instytucie Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od tego roku uczestniczy też w pracach seminarium z duchowości żydowskiej w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz monografie Granice integracji. Religijność Żydów wrocławskich w drugiej połowie XIX wieku (1854–1890) w serii Bibliotheca Judaica (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017) oraz Manuel Joël (1826–1890). Biografia kulturowa wrocławskiego rabina z kręgu Wissenschaft des Judentums (Wyd. UMCS, Lublin 2020). Badaczka należy do Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu, Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych oraz Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

W projekcie „Kanon wspomnieniowy Żydów polskich” tłumaczyła wspomnienia Josefa Ruwena Ehrlicha (Der Weg meines Lebens. Erinnerungen eines ehemaligen Chassiden, Wien 1874) oraz przygotowała ich krytyczne opracowanie.