Abraham Ber Gottlober (1811–1899) – tłumacz, historyk, publicysta i poeta hebrajski; jeden z najbardziej znanych maskili (przedstawicieli oświecenia żydowskiego) aktywnych w rosyjskiej strefie żydowskiego osiedlenia, czyli na ziemiach zabranych. Urodzony w Starym Konstantynowie, wcześnie wżeniony w chasydzką rodzinę, młodość spędził jako wędrowny pisarz, publicysta, prywatny nauczyciel. Z czasem zdobył pozycję najważniejszego maskila w Cesarstwie Rosyjskim i znaczne wpływy społeczne. Zichronot u-masaot to zbiór trzech pierwotnie spisanych osobno tekstów autobiograficznych. Pamiętniki Gottlobera są często uznawane za najlepszy opis etnograficzny życia Żydów w Cesarstwie Rosyjskim w XIX wieku i jedno z najważniejszych dzieł wschodnioeuropejskiego oświecenia żydowskiego. Mimo to, poza bardzo drobnymi fragmentami, dzieło to nigdy nie ukazało się w żadnym tłumaczeniu. Wydanie polskie będzie pierwszym prawdziwie krytycznym wydaniem tekstu Gottlobera i pierwszym jego tłumaczeniem na jakikolwiek język.