dr Agata Paluch – judaistka, historyczka idei, obecnie związana naukowo z Wolnym Uniwersytetem w Berlinie; zajmuje się tradycj mistyczną judaizmu oraz historią książki hebrajskiej. Po studiach doktoranckich na University College London zaangażowana w digitalizację zbiorów w językach żydowskich w Bibliotece Brytyjskiej w Londynie (The British Library), gdzie przygotowała cyfrowy katalog obejmujący 1255 rękopisów hebrajskich. Tłumaczka z języka hebrajskiego (literatura religijna), autorka publikacji na temat mistycyzmu żydowskiego. W projekcie odpowiedzialna za tłumaczenie oraz opracowanie hebrajskojęzycznego pamiętnika Jom Towa Lipmana Hellera.