Aleksander Kraushar (1843–1931) – historyk, prawnik, tłumacz. Uznany za cudowne dziecko, Kraushar zrobił błyskawiczną karierę jako najbardziej znany przedstawiciel żydowskich środowisk propolskiej integracji; autor pierwszych monografii na temat historii Żydów polskich, płodny publicysta. Z czasem poglądy polityczne Kraushara zbliżyły się do narodowej demokracji, a w 1903 roku przeszedł na katolicyzm. Kartki z pamiętnika Alkara ukazały się w dwóch tomach w latach 1910–1913. Autor opisuje w nich ożywienie środowisk żydowskich integracjonistów w Warszawie, w tym działania samokształceniowe, rozwój propolskich tożsamości narodowych, zaangażowania w przygotowania i powstanie 1863 roku, prasę podziemną itd. Mimo że Kartki… są ważnym źródłem do dziejów powstania styczniowego i historii żydowskich środowisk integracyjnych w Polsce, nigdy nie wydano tego pamiętnika w opracowaniu krytycznym; nie został on też zintegrowany z fragmentami wspomnień Kraushara wydawanymi w ówczesnej prasie.