Beniamin Brawerman Ze zbiorów prywatnych Michal Itzhaki.

Beniamin R. – młody działacz partii Poalej Syjon – Prawica w Bielsku Podlaskim, pochodzący z tradycyjnej kupieckiej elity, kształcony zarówno na poziomie seminarium rabinackiego Tachkemoni, jak i gimnazjum (hebrajskiego oraz państwowego), zarabiający na życie jako prywatny nauczyciel Tanachu, Talmudu, ale także języka polskiego i rachunków w bogatszych domach żydowskich. Bardzo szczegółowo, z literacką swadą Beniamin R. opisuje w swych wspomnieniach społeczne i polityczne stosunki panujące w jego mieście, nieraz przedstawiając je na szerokim tle polskiej i europejskiej polityki oraz kulturowych przemian wówczas zachodzących. Istotną sprawą jest to, że jego zapiski są pełne nazwisk i organizacji, których istnienie potwierdzają również inne źródła historyczne.

Wspomnienia wysłane na konkurs JIWO (Żydowskiego Instytutu Naukowego w Wilnie) uzupełnione zostaną opublikowaniem wraz z autobiografią 40-stronicowego rękopisu tego autora, wysłanego do JIWO dwa lata później, w 1936 roku, będącego komentarzem do książki Maksa Weinreicha: Weg cu unzer Jugent. Rękopis jest zatytułowany: Bamerkungen und Ibertrachtungen cum Buch fun dr M. Weinreich ‚Der Weg cu unzer Jugent’ – i stanowi komentarz autora, dotyczący sytuacji żydowskiej młodzieży w Polsce połowy lat 30.

Fotografia prawdopodobnego autora wspomnień „Beniamina R.” – Beniamina (Samuela?) Brawermana, na kilka lat przed ich napisaniem. W tle rynek i ratusz w Bielsku Podlaskim. Z zbiorów prywatnych Michal Itzhaki.