Najstarsze pamiętniki Żydów krakowskich

Autor: Jom Tow Lippman Heller
Tłumaczenie z języka hebrajskiego: Agata Paluch
Wstęp i opracowanie: Agata Paluch

Autor: Meir b. Jechiel Kadosz
Tłumaczenie z języka hebrajskiego: Leszek Kwiatkowski
Wstęp i opracowanie: Leszek Kwiatkowski

Awiezer. Wyznania maskila

Autor: Mordechaj Aron Gincburg
Tłumaczenie z języka hebrajskiego: Anna Piątek
Wstęp i opracowanie: Anna Piątek

Płonęli gniewem

Autor: Beniamin R.
Tłumaczenie z języka jidisz: Anna Kałużna i Anna Szyba
Wstęp i opracowanie: Kamil Kijek

Tante Adele erzaehlt…

Autor: Adele von Mieses
Tłumaczenie z języka niemieckiego: Lidia Jerkiewicz
Wstęp i opracowanie: Lidia Jerkiewicz

Dzienniki

Autor: Sz. Anski
Tłumaczenie z języka rosyjskiego: Bella Szwarcman-Czarnota
Wstęp i opracowanie: Mirosława Bułat

Durch kindersze ojgn

Autor: Malka Lee
Tłumaczenie z języka jidysz: Katarzyna Lisiecka
Konsultacje: Joanna Lisek
Wstęp i opracowanie: Karolina Szymaniak

Jeme moharnat

Autor: Natan Sternharz
Tłumaczenie z języka hebrajskiego: Wojciech Tworek
Wstęp i opracowanie: Wojciech Tworek

In di lange winternecht

Autor: Hinde Bergner
Tłumaczenie z języka jidysz: Karolina Szymaniak
Wstęp i opracowanie: Karolina Szymaniak

Zichrojnes

Autor: Icchok Lejbusz Perec
Tłumaczenie z języka jidysz: Magdalena Ruta
Wstęp i opracowanie: Magdalena Ruta

Diwrej bina / Zichronot

Autor: Dow Ber Birkental (Bolechow)
Tłumaczenie z języka hebrajskiego: Wojciech Tworek
Wstęp i opracowanie: Wojciech Tworek

Zichronot u-masaot

Autor: Awraham Ber Gottlober
Tłumaczenie z języka hebrajskiego: Małgorzata Lipska
Wstęp i opracowanie: Małgorzata Lipska

Chatot neurim

Autor: Mosze Lilienblum
Tłumaczenie z języka hebrajskiego: Małgorzata Lipska
Wstęp i opracowanie: Małgorzata Lipska

Szlojme Reb Chaims

Autor: Szalom Abramowicz
Tłumaczenie z języka jidysz: Marek Tuszewicki
Wstęp i opracowanie: Marek Tuszewicki