Profesor David Assaf jest wykładowcą historii Żydów w Instytucie Historii Żydów Polskich i Stosunków Izrael–Polska na uniwersytecie w Tel Awiwie. Specjalizuje się w historii życia religijnego Żydów polskich w XIX wieku i początku XX, zwłaszcza społecznej historii chasydyzmu. Jest autorem licznych przełomowych publikacji w językach hebrajskim i angielskim, w tym wzorcowego studium na temat historii społecznej XIX-wiecznego chasydyzmu: The Regal Way (2002). Jest też redaktorem naukowym wielu krytycznych edycji źródeł historycznych, m.in. kilku pamiętników Żydów polskich. Jego najważniejsze dzieło w tym zakresie to wzorcowo adnotowane hebrajskie i angielskie tłumaczenie pamiętników Jechezkiela Kotika. W projekcie prof. Assaf będzie odpowiedzialny za przygotowanie wstępu, adnotacji i polskiego wydania obu tomów Zichrojnes Jechezkiela Kotika.