Profesor Gershon D. Hundert jest wykładowcą historii na Uniwersytecie McGilla w Montrealu. To jeden z najwybitniejszych żyjących historyków Żydów polskich, międzynarodowy autorytet w dziedzinie dziejów Żydów w okresie nowożytnym, autor przełomowych prac o Żydach w XVIII wieku i redaktor kilku monumentalnych publikacji, w tym wielokrotnie nagradzanej dwutomowej: The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe (2008). Od 2007 roku przygotowuje hebrajskie krytyczne wydanie odkrytych przez niego rękopisów Dow Bera Birkenthala Bolechowera, o których w przeszłości publikował również artykuły naukowe. W projekcie prof. Hundert będzie odpowiedzialny za przygotowanie wstępu, adnotacji i polskiego wydania obu tekstów Bolechowera: Zichronot oraz Diwrej bina.