dr Marcin Błaszkowski – filolog hispanista, dermatolog, tłumacz, regionalista. Autor wielu przekładów literatury regionalistycznej (w tym tekstów pamiętnikarskich) oraz licznych publikacji regionalistycznych, przede wszystkim o tematyce ewangelickiej i żydowskiej. Wśród najważniejszych jego prac na temat społeczności żydowskiej szczególne miejsce zajmuje studium o Ludwigu Kalischu, najobszerniejsza dotąd biografia tej postaci. W niniejszym projekcie odpowiedzialny za przekład i opracowanie pamiętnika Kalischa.