S. [Semen Akimowicz] An-ski

S. [Semen Akimowicz] An-ski (właśc. Szlojme Zajnwil Rapoport; 1863–1920) – pisarz rosyjsko-żydowski (tworzył zarówno w języku rosyjskim, jak i w […]

Beniamin Brawerman Ze zbiorów prywatnych Michal Itzhaki.

Beniamin R.

Beniamin R. – młody działacz partii Poalej Syjon – Prawica w Bielsku Podlaskim, pochodzący z tradycyjnej kupieckiej elity, kształcony zarówno […]

Hinda Bergner

Hinda Bergner (1870–1942) – matka jednego z najwybitniejszych poetów i eseistów jidyszowych XX wieku – Mejlecha Rawicza. Urodziła się w […]

Dow Ber Birkenthal Bolechow

Dow Ber Birkenthal Bolechow (1723–1801) – bogaty kupiec winny, pisarz hebrajski, pamiętnikarz, urodzony i mieszkający całe życie na Rusi Czerwonej, […]

Josef Ruben Ehrlich

Josef Ruben Ehrlich (1842-1899) – urodził się 27 grudnia 1842 roku w galicyjskich Brodach w ubogiej rodzinie – Gutele i […]

Rachela Fajgenberg

Rochl Feigenberg (1885–1972) – powieściopisarka i eseistka. Urodziła się w Lubaniu na Białorusi w zamożnej rodzinie o tradycjach rabinicznych. Do […]

Mordechaj Aron Gincburg

Mordechaj Aron Gincburg (1795–1846) – żydowski pisarz, tłumacz, pedagog, jeden z prekursorów haskali na Litwie. Należał do umiarkowanego – a […]

Abraham Ber Gotlober

Awraham Ber Gotlober (1811–1899) – pisarz, poeta, tłumacz, nauczyciel, redaktor, wydawca i pamiętnikarz tworzący w językach hebrajskim i jidysz. Urodził […]

Jom Tow Lipmann Heller

Jom Tow Lipmann Heller (1578—1654) – jeden z najważniejszych XVII-wiecznych rabinów Europy Środkowo-Wschodniej, autor ważnych komentarzy talmudycznych. W młodym wieku […]

Meir ben Jechiel Kadosz z Brodu

Meir ben Jechiel Kadosz z Brodu (1594–?) – autor wspomnień w języku hebrajskim. Jako piętnastolatek udał się wraz z grupą […]

Ludwig Kalisch

Ludwig Kalisch (1814–1882) – historyk literatury, pisarz, krytyk teatralny. Urodzony i wychowany w Lesznie, gdzie odebrał tradycyjną żydowską edukację religijną. […]

Estera Rachela Kamińska, z domu Halpern

Estera Rachela Kamińska, z domu Halpern (1870–1925) – aktorka żydowska nazywana „matką teatru żydowskiego” oraz „żydowską Eleonorą Duse”. Urodziła się […]

Jecheskiel Kotik

Jecheskiel Kotik (1847–1921) – urodzony w Kamieńcu Litewskim pisarz i działacz społeczny, pochodzący z zamożnej rodziny chasydzkiej. Otrzymał tradycyjną edukację, […]

Malka Lee

Malka Lee (właśc. Malki Leopold-Rapoport; 1904–1976) urodziła się w miejscowości Monasterzyska (Galicja) w rodzinie chasydzkiej, ukończyła pięcioklasową szkołę polską. W […]

Jaakow ha-Lewi Lewin

Jaakow ha-Lewi Lewin (przełom XVIII i XIX wieku) – Żyd tradycyjny, wykształcony i bywały w świecie, kupiec, obserwator powstania listopadowego. […]

Mosze Lilienblum

Mosze Lilienblum (1843–1910) – maskil, pisarz hebrajski, jidyszowy i rosyjski. Urodzony w Kiejdanach (Litwa) uzyskał solidne rabiniczne wykształcenie; wcześnie ożeniony, […]

Adela von Mises

Adela von Mises (1858–1937) wywodziła się z zamożnej i politycznie wpływowej rodziny kupieckiejz Brodów w Galicji. Urodzona i wychowana w […]

Kadia Mołodowska

Kadia Mołodowska (1894–1975) urodziła się w Berezie Kartuskiej w 1894 roku w rodzinie tradycyjnej, lecz popierającej świecką edukację. Jako eksternistka […]

Izrael Joszua Singer

Izrael Joszua Singer (1893–1944) – urodzony w Biłgoraju, był bratem oraz mentorem najsłynniejszego po drugiej wojnie światowej pisarza jidysz – […]

Natan Sternhartz

Natan Sternharz (1780-1844) – uczeń cadyka Nachmana z Bracławia (1772–1811), założyciela ruchu chasydów bracławskich, autor i redaktor dzieł tworzących korpus […]

Sara Szenirer

Sara Szenirer (1883–1935) – inicjatorka i założycielka sieci nowoczesnych szkół ortodoksyjnych dla dziewcząt Bejs Jakow (Dom Jakuba). Pochodziła z krakowskiej […]

Pua Rakowska

Pua Rakowska (1865–1955) – urodzona w Białymstoku działaczka syjonistyczna zwana „babcią syjonizmu”, wybitna pedagożka, tłumaczka, jedna z pierwszych feministek aktywnie […]

Mendele Mojcher-Sforim

Mendele Mojcher-Sforim (właśc. Szolem Jankew Abramowicz; 1836–1917) – pionier nowoczesnej prozy żydowskiej, piszący zarówno w jidysz, jak i po hebrajsku. […]

Icchok Lejb Perec

Icchok Lejb Perec (1852–1915) – klasyk literatury żydowskiej, uznawany za jednego (obok Mendele Mojcher Sforima i Szolem Alejchema) za trzech […]

Paulina (Pesele) Wengeroff

Paulina (Pesele) Wengeroff (1833–1916) wywodziła się z pobożnej i bogatej rodziny kupieckiej z Białorusi, młodość spędziła w Brześciu Litewskim. Poślubiona […]

Berthold Haase

Berthold Haase (1874-1938) – prawnik, publicysta, działacz społeczny i polityczny. Pochodził zrodziny drobnych przemysłowców, w której panował duch tradycyjnego judaizmu […]

Max Kollenscher

Max Kollenscher (1875-1937) – prawnik, publicysta, działacz społeczny i polityczny. Pochodził ze średniozamożnej rodziny kupieckiej, która pielęgnowała przywiązanie do tradycji […]