Prof. Marcin Wodziński

prof. Marcin Wodziński – profesor historii i literatury żydowskiej, kierownik Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego obszar zainteresowań naukowych to historia […]

Dr hab. Joanna Degler (Lisek)

dr hab. Joanna Degler (Lisek) –literaturoznawczyni, tłumaczka, pracowniczka naukowa Katedry Judaistyki im. Tadeusza Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się poezją żydowską […]

Dr hab. Agnieszka Jagodzińska

dr hab. Agnieszka Jagodzińska – filolog, historyk kultury, adiunkt w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą historii i […]

Prof. David Assaf

Profesor David Assaf jest wykładowcą historii Żydów w Instytucie Historii Żydów Polskich i Stosunków Izrael–Polska na uniwersytecie w Tel Awiwie. […]

Dr Marcin Błaszkowski

dr Marcin Błaszkowski – filolog hispanista, dermatolog, tłumacz, regionalista. Autor wielu przekładów literatury regionalistycznej (w tym tekstów pamiętnikarskich) oraz licznych […]

Anna Broczkowska-Nguyen

Anna Broczkowska-Nguyen – romanistka, absolwentka Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od ponad 30 lat zajmuje się redakcją i korektą tekstów […]

Dr Jagoda Budzik

Jagoda Budzik – hebraistka, teatrolożka. Asystentka w Katedrze Judaistyki UWr i doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, gdzie […]

Dr Mirosława M. Bułat

dr Mirosława M. Bułat – historyk teatru polskiego i żydowskiego, jidyszystka. Ukończyła teatrologię na Wydziale Filologii Polsiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka […]

Katarzyna Czerwonogóra

Katarzyna Czerwonogóra – socjolożka i trenerka antydyskryminacyjna, z doświadczeniem współpracy z organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się tematyką żydowską i kobiecą. Absolwentka […]

Mgr Dariusz Dekiert

mgr Dariusz Dekiert – hebraista, językoznawca, tłumacz przysięgły języka hebrajskiego, właściciel firmy tłumaczeniowej. Egzamin magisterski (2004) na kierunkach judaistyka, semitystyka […]

Prof. Ewa Geller

prof. Ewa Geller – językoznawczyni, germanistka i jidyszystka, pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Główne zainteresowania badawcze to lingwistyka kontaktu językowego, socjolingwistyka, […]

Prof. Gershon D. Hundert

Profesor Gershon D. Hundert jest wykładowcą historii na Uniwersytecie McGilla w Montrealu. To jeden z najwybitniejszych żyjących historyków Żydów polskich, […]

Dr Lidia Jerkiewicz

dr Lidia Jerkiewicz – germanistka i literaturoznawczyni (specjalność: literatura i kultura Żydów XIX–XX w.), tłumaczka z języka niemieckiego na polski, […]

Dr Anna Kałużna

dr Anna Kałużna – socjolożka, jidyszystka, pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się powojennym życiem żydowskim w Polsce, szczególnie zaś teatrem […]

Dr Kamil Kijek

dr Kamil Kijek zajmuje się społeczną i polityczną historią Żydów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Ukończył socjologię […]

Leszek Kwiatkowski

Leszek Kwiatkowski – tłumacz literatury izraelskiej, absolwent Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. W latach 2010–2018 wykładowca w Zakładzie […]

Dr Małgorzata Lipska

Hebraistka, tłumaczka, teatrolożka. Zajmuje się przekładem źródeł o historii Żydów polskich; współtłumaczyła m.in. Sefer Pruszków (2016) oraz Księgę pamięci Żydów […]

Katarzyna Lisiecka

Katarzyna Lisiecka – germanistka, nauczycielka języka niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym nr 5 we Wrocławiu (również w klasach z programem IB […]

Marta Markowska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Historyczny) oraz Podyplomowych Studiów z Antropologii Społecznej (University of Edinburgh). Pracowała w Ośrodku KARTA, przez 13 […]

Prof. Joanna Nalewajko-Kulikov

Dr hab., prof. nadzwyczajny w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, redaktorka naczelna „Acta Poloniae Historica”. Zajmuje się historią Żydów wschodnioeuropejskich […]

Dr Barbara Pendzich

Dr Barbara Pendzich jest historykiem, swoją pracę doktorską poświęconą wojnie polsko-moskiewskiej 1654 obroniła na Uniwersytecie Georgetown pod kierunkiem profesora Andrzeja […]

Anna Piątek

Anna Piątek – psycholożka, hebraistka, doktorantka na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowczyni w Zakładzie Hebraistyki Uniwersytetu Warszawskiego; lektorka języka hebrajskiego […]

Dr Monika Polit

dr Monika Polit – literaturoznawczyni. Wykłada język i literaturę jidysz na kierunku Historia i Kultura Żydów w Instytucie Historycznym Uniwersytetu […]

Magdalena Prokopowicz

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Historyczny), Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii), doktorantka […]

Dr Agata Reibach

dr Agata Reibach – lingwistka, tłumaczka, jidyszystka, absolwentka germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego obroniła w 2012 […]

Dr hab. Magdalena Ruta

dr hab. Magdalena Ruta – jidyszystka i polonistka, adiunkt w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie wykłada język i literaturę jidysz. […]

Agata Rybinska

Dr Agata Rybińska

dr Agata Rybińska – pedagog, teolog biblijny, literaturoznawca. Absolwentka IV LO we Wrocławiu, ukończyła Uniwersytet Wrocławski (1992), Papieski Wydział Teologiczny […]

Inka Stempin

Inka Stempin – w 2013 roku ukończyła kurs jidysz w Studium Kultury i Języków Żydowskich przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu […]

Bella Szwarcman-Czarnota

Bella Szwarcman-Czarnota ukończyła filozofię i Podyplomowe Studia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w Państwowym Wydawnictwie Naukowym w […]

Anna Szyba

Kulturoznawczyni, nauczycielka jidysz, doktorantka na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską na temat wpływu nowej pedagogiki na metody […]

Dr Karolina Szymaniak

dr Karolina Szymaniak – literaturoznawczyni i kulturoznawczyni, tłumaczka, adiunkt w Katedrze Judaistyki im. Tadeusza Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Żydowskim […]

Marek Tuszewicki

Dr Marek Tuszewicki

dr Marek Tuszewicki – historyk, jidyszysta, adiunkt w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie pełniący funkcję wicedyrektora Instytutu ds. studenckich; autor […]

Dr Wojciech Tworek

dr Wojciech Tworek zajmuje się historią chasydyzmu. Po studiach doktoranckich (University College London), przebywał na stażach podoktoranckich na Uniwersytecie Wrocławskim […]

Dr hab. Artur Markowski

Historyk; pracuje w Instytucie Historycznym UW i Muzeum Historii Żydów Polskich. Zajmuje się historią Żydów obszaru wpływów Imperium Rosyjskiego w […]

Dr Maciej Moszczyński

Dr Maciej Moszyński

Dr Maciej Moszyński – historyk, autor monografii Antysemityzm w Królestwie Polskim. Narodziny nowoczesnej ideologii antyżydowskiej 1864-1914 (Poznań 2017; nominacja w […]

Alicja Maślak-Maciejewska

Judaistka i historyczka sztuki, adiunkt w Zakładzie Historii Żydów w Instytucie Judaistyki UJ. Zajmuje się historią religijną i społeczną Żydów […]

Alicja Rosenau

Alicja Rosenau

Alicja Rosenau, tłumaczka literatury, lektorka i nauczycielka języków. Studiowała lingwistykę stosowaną w Warszawie oraz skandynawistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadziła zajęcia […]

Dr Maria Antosik-Piela

Dr Maria Antosik-Piela – literaturoznawczyni. Absolwentka Wydziału Polonistyki UW, stopień doktora uzyskała na Wydziale Polonistyki UJ. Obecnie związana z Wydziałem […]

Katarzyna Rosińska

Prawnik, od 18 lat związana z branżą wydawniczą. Specjalizuję się w publikowaniu – na najwyższym poziomie – treści naukowych, prawnych, […]

Marek Mrozowski

Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, uczył się na tej samej uczelni także języka hebrajskiego i we własnym zakresie […]