dr Wojciech Tworek zajmuje się historią chasydyzmu. Po studiach doktoranckich (University College London), przebywał na stażach podoktoranckich na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie w Toronto. Autor monografii Eternity Now: Shneur Zalman of Liady and Temporality (State University of New York Press, 2019). Był członkiem zespołu przygotowującego angielskie tłumaczenie jidyszowych materiałów przechowywanych w Archiwum Ringelbluma. W projekcie odpowiedzialny za przekład oraz opracowanie hebrajskojęzycznych pamiętników Natana Sternharza i Dow Bera Bolechowa.