Adela von Mises (1858–1937) wywodziła się z zamożnej i politycznie wpływowej rodziny kupieckiejz Brodów w Galicji. Urodzona i wychowana w Brodach, tam też wyszła za mąż za przedstawiciela innej wpływowej rodziny kupieckiej, Arthura von Misesem. Po ślubie małżeństwo przeprowadziło się do Lwowa, gdzie Adela urodziła dzieci: słynnego ekonomistę, twórcę austriackiej szkoły ekonomicznej Ludwika von Misesa i równie słynnego matematyka i statystyka Richarda von Misesa. Pod koniec życia, w latach 1929–1931, Adela von Mises spisała swoje wspomnienia z życia w Brodach w drugiej połowie XIX wieku. Wspomnienia te nigdy nie zostały opublikowane w całości mimo ich niezwykłej wartości jako źródła historycznego, zarówno pod względem bogactwa szczegółów obyczajowych, jak i świadectwa niezwykłej historii rodzinnej. Przygotowywane w projekcie wydanie będzie pierwszą kompletną i krytyczną edycją maszynopisu (a w części również rękopisu) przechowywanego w Instytucie Leo Baecka w Nowym Jorku.