Anna Broczkowska-Nguyen – romanistka, absolwentka Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od ponad 30 lat zajmuje się redakcją i korektą tekstów z różnych dziedzin (w trzech językach: polskim, francuskim i włoskim). Współpracowała z takimi wydawnictwami, jak: Zakład Narodowy im. Ossolińskich (seria Biblioteka Narodowa), Elsevier, Wydawnictwo Dolnośląskie, Sonia Draga, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jej drugą sferą zawodową są tłumaczenia. W latach 80. tłumaczyła z francuskiego m.in. artykuły dla „Notatnika Teatralnego”. Jest autorką pierwszego przekładu dzieła Alessandra Cillego Historia buntów możnowładczych w Polsce w latach 1606–1608. Historia Moskwy (Opole 2012; oryg. wyd. Pistoia 1627) – z języka starowłoskiego. Ostatnio przełożyła książkę z języka francuskiego: Uczone siostry. Rodzinna historia Marii i Broni Skłodowskich Natachy Henry (Wrocław 2016). Interesuje się literaturą i językoznawstwem. W niniejszym projekcie zajmuje się opracowaniem redakcyjnym i korektą tłumaczonych tekstów oraz koordynowaniem prac w tym
zakresie.