dr Karolina Szymaniak – literaturoznawczyni i kulturoznawczyni, tłumaczka, adiunkt w Katedrze Judaistyki im. Tadeusza Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Żydowskim Instytucie Historycznym. W latach 2010–2015 redaktorka naczelna kwartalnika „Cwiszn”. Członkini władz Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych. Wykładała w Polsce, we Francji, w Niemczech, na Litwie, na Ukrainie, w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych i w Australii. Autorka kursu „Autobiografie i proza autobiograficzna kobiet w nowoczesnej literaturze jidysz” (Francja, 2013). Współkuratorka wystawy Montaże. Debora Vogel i nowa legenda miasta (Muzeum Sztuki w Łodzi, 2017–2018). Autorka książki Być agentem wiecznej idei. Przemiany poglądów estetycznych Debory Vogel (Kraków 2006), współredaktorka tomów Warszawska awangarda jidysz (Gdańsk 2005), Dialog poetów (Warszawa 2011), Montaże. Debora Vogel i nowa legenda miasta /Montages. Debora Vogel and the New Legend of the City (Łódź 2017). Autorka monografii źródłowej: Rachela Auerbach, Pisma z getta warszawskiego (Warszawa 2015), za którą otrzymała Nagrodę Historyczną „Polityki” w 2016 roku. W projekcie odpowiedzialna za przekład z języka jidysz i opracowanie pamiętnika Hindy Bergner, opracowanie krytyczne wspomnień Rochl Feigenberg, przygotowanie i prowadzenie części warsztatów, współorganizację konferencji.