Anna Piątek – psycholożka, hebraistka, doktorantka na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowczyni w Zakładzie Hebraistyki Uniwersytetu Warszawskiego; lektorka języka hebrajskiego w placówkach dydaktycznych i instytucjach kultury; autorka przekładów poezji i tekstów źródłowych do historii polskich Żydów z języka hebrajskiego; autorka artykułów naukowych poświęconych współczesnej literaturze hebrajskiej, m.in. w „Studia Judaica” i „Kwartalniku Historii Żydów”; wyróżniona w Konkursie im. Majera Bałabana za najlepszą pracę magisterską o Żydach i Izraelu (2012). W projekcie odpowiedzialna za tłumaczenie oraz opracowanie hebrajskojęzycznego pamiętnika Mordechaja Arona Gincburga.