Dow Ber Birkenthal Bolechow (1723–1801) – bogaty kupiec winny, pisarz hebrajski, pamiętnikarz, urodzony i mieszkający całe życie na Rusi Czerwonej, głównie w Bolechowie, ale podróżujący po całej Rzeczypospolitej i za granicę. Birkenthal znał nie tylko dogłębnie literaturę rabiniczną, lecz także język polski, a nawet łacinę, dzięki czemu był wielokrotnie przedstawicielem społeczności żydowskiej w relacjach z władzami państwowymi i Kościołem oraz uczestnikiem i naocznym świadkiem wielu historycznych wydarzeń z dziejów Polski, jak również społeczności żydowskiej w Rzeczypospolitej. Zichronot to jeden z najwcześniejszych pamiętników Żydów aszkenazyjskich, szczególnie cenny ze względu na świetną znajomość i szczegółowy opis zarówno żydowskiego świata uczoności rabinicznej, jak i realiów świata nieżydowskiego. Spisany pod koniec życia, odtwarza z niezwykłym pietyzmem wydarzenia, w których Birkenthal uczestniczył, m.in. słynną debatę frankistowską. Pamiętnik ukazał się dotychczas jedynie w niekompletnych wydaniach, na przykład w niekompletnym i wysoce błędnym wydaniu polskim. W opracowywanym wydaniu wykorzystane zostanie krytyczna edycja tekstu hebrajskiego, przygotowywana po raz pierwszy do druku przez prof. Gershona Hunderta. Diwrej bina to kontynuacja pamiętnika Dow Bera Birkenthala, szczególnie cenna ze względu na unikatową relację dotyczącą rozbiorów, nowej władzy Habsburgów w Galicji, stosunku ludności żydowskiej do upadku Rzeczypospolitej, rozwoju chasydyzmu. Rękopis przez dziesięciolecia uchodził za zaginiony. Odnaleziony kilka lat temu przez prof. Hunderta, przygotowywany jest właśnie do pierwszego wydania. Edycja polska ukaże się wkrótce potem.