dr Agata Reibach – lingwistka, tłumaczka, jidyszystka, absolwentka germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego obroniła w 2012 roku rozprawę doktorską o kontaktach językowych jidyszowo-polskich pt. „Der jidiszer sznajder: żydowsko-polski kontakt językowy na przykładzie pola semantycznego ‘krawiectwo’ w języku jidysz”. Stypendystka The Goldstein-Goren Diaspora Research Center, Vilnius Yiddish Institute, YIVO Institute for Jewish Research. Była redaktorką działu „Język” w kwartalniku „Cwiszn”. Od sześciu lat uczy jidysz, m.in. na Międzynarodowym Letnim Seminarium Języka i Kultury Jidysz w Warszawie. Jako tłumaczka współpracuje z Żydowskim Instytutem Historycznym w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Jest także zaprzysiężoną przez Prezydenta Wyższego Sądu Krajowego w Kolonii tłumaczką z języków jidysz, polskiego i niemieckiego. W projekcie odpowiedzialna za przekład z języka jidysz wspomnień Kotika.