dr Anna Kałużna – socjolożka, jidyszystka, pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się powojennym życiem żydowskim w Polsce, szczególnie zaś teatrem żydowskim. Kuratorka wystawy o Dolnośląskim Teatrze Żydowskim i wystawy o Jidiszer Jiszuw in Niderszlezje. Stypendystka Yivo Institute for Jewish Research i Fundacji Posena. W niniejszym projekcie jest odpowiedzialna za tłumaczenie biografii Beniamina R., którego opracowaniem zajmuje się dr Kamil Kijek.