Dr Barbara Pendzich jest historykiem, swoją pracę doktorską poświęconą wojnie polsko-moskiewskiej 1654 obroniła na Uniwersytecie Georgetown pod kierunkiem profesora Andrzeja Sulimy Kamińskiego. Dzięki stypendium Lady Davis studiowała na Uniwersytecie Hebrajskim, gdzie współpracowała z profesorami Moshe Rosmanem i Israelem Bartalem. Otrzymała także granty badawcze Fulbright-Hayes, IREX i Fundacji Batorego. Dr Pendzich pracowała w Fundacji Bente Kahan, a obecnie współpracuje z Katedrą Judaistyki im. Tadeusza Taubego. W grancie jest odpowiedzialna za tłumaczenia na język angielski.