dr hab. Agnieszka Jagodzińska – filolog, historyk kultury, adiunkt w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą historii i kultury Żydów polskich w XIX wieku i na początku XX, a w szczególności takich tematów, jak akulturacja i integracja Żydów, konwersje, misje chrześcijańskie wśród Żydów, uniwersalizm oraz prasa, literatura i języki żydowskie. Jest autorką licznych studiów z powyższej tematyki, redaktorką tomów zbiorowych i źródłowych, tłumaczką. W projekcie koordynuje grupę tłumaczy pamiętników z języka hebrajskiego.