dr Lidia Jerkiewicz – germanistka i literaturoznawczyni (specjalność: literatura i kultura Żydów XIX–XX w.), tłumaczka z języka niemieckiego na polski, głównie literatury pięknej, naukowej i źródeł historycznych w zakresie studiów żydowskich; autorka dysertacji „Kwestia żydowska” w Królestwie Polskim w latach 1815–1830; w przeszłości asystentka w projektach na Uniwersytecie Wrocławskim, współpracowniczka naukowa w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przy galerii „Wyzwania nowoczesności (1772–1914)”. W niniejszym projekcie odpowiedzialna za przekład z języka niemieckiego wspomnień Adele von Mises oraz Pauliny Wengeroff.