dr Mirosława M. Bułat – historyk teatru polskiego i żydowskiego, jidyszystka. Ukończyła teatrologię na Wydziale Filologii Polsiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka Center for Advanced Judaic Studies University of Pennsylvania (Filadelfia). W 2001 roku obroniła doktorat na temat historii teatru jidysz w Krakowie. Wykładała wybrane zagadnienia z historii teatru żydowskiego na ziemiach polskich (2001–2013), prowadziła lektorat jidysz (2016), a także akademickie zajęcia translatoryjne (2017). Jest autorką książki Krakowski Teatr Żydowski (Krokewer Jidisz Teater): między szundem a sztuką (Kraków 2006), wyróżnionej w 2007 roku nagrodą Rektora UJ oraz licznych artykułów naukowych (także w języku angielskim i niemieckim) na temat historii teatru żydowskiego oraz polsko-żydowskich/żydowskopolskich kontaktów międzykulturowych. Przygotowała wybrane hasła poświęcone teatrowi żydowskiemu do The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe (ed. G.D. Hundert, Yale University Press, New Haven–London 2008, vol. 1, 2) i Enziklopaedie juedischer Geschichte und Kultur (Simon-Dubnow-Institut fuer juedische Geschichte und Kultur an der Universitaet Leipzig, 2011–2015). Przekładami z jidysz na polski z dziedziny historii teatru zajmuje się od 1995 roku. W jej tłumaczeniu ukazały się m.in. fragmenty wspomnień A. Morewskiego i Z. Turkowa.

W niniejszym projekcie odpowiada za przekład z języka jidysz, opracowanie oraz wstęp do wspomnień aktorki żydowskiej Estery Racheli Kamińskiej Derner un blumen.