dr Monika Polit – literaturoznawczyni. Wykłada język i literaturę jidysz na kierunku Historia i Kultura Żydów w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Wydała: Warszawska awangarda jidysz. Antologia, Warszawa 2006 (przekłady z jidysz i opracowanie tekstów wraz z Karoliną Szymaniak); Jidyszland – polskie przestrzenie, Warszawa 2008 (redaktor naukowy, wspólnie z Ewą Geller); Szmul Rozensztajn, Notatnik, Warszawa 2008 (przekład z jidysz i opracowanie naukowe); Perec Opoczyński, Reportaże z warszawskiego getta, Warszawa 2009 (przekład z jidysz i opracowanie naukowe); „Moja żydowska dusza nie obawia się dnia sądu”. Mordechaj Chaim Rumkowski. Prawda i zmyślenie, Warszawa 2012; Losy Żydów Łódzkich (X tom Archiwum Ringelbluma), Warszawa 2013 (naukowe opracowanie tomu oraz przekłady z jidysz); Awrom Pinkas Unger, Moje miasteczko Stryków, Stryków 2013 (opracowanie i przekład z jidysz); Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego, Łódź 2014 (opracowanie naukowe wraz z Krystyną Radziszewską, Ewą Wiatr, Adamem Sitarkiem, Jackiem Walickim oraz przekład z jidysz); J. Zelkowicz, Notatki z getta łódzkiego 1941–1944, Łódź 2016 (opracowanie naukowe wraz z Michałem Trębaczem, Ewą Wiatr, Krystyną Radziszewską oraz przekład z jidysz); „Meine jüdische Seele fürchtet den Tag des Gerichts nicht” Mordechaj Chaim Rumkowski – Wahrheit und Legende, Osnabrück 2017; Pisma Pereca Opoczyńskiego (XXXI tom Archiwum Ringelbluma), Warszawa 2017 (opracowanie naukowe tomu oraz przekład z jidysz); Józef Zelkowicz, „Piszący te słowa jest pracownikiem gettowej instytucji…”, „Z dziennika” i inne pisma z łódzkiego getta (2019).