Hinda Bergner (1870–1942) – matka jednego z najwybitniejszych poetów i eseistów jidyszowych XX wieku – Mejlecha Rawicza. Urodziła się w Radymnie jako jedno z sześciorga dzieci. Od wczesnego dzieciństwa pomagała ojcu w prowadzeniu interesów, a jednocześnie dążyła uparcie do zdobycia wykształcenia. Czytała literaturę polską, niemiecką, jidysz. Zajmowała się pisaniem, ale amatorsko, nie publikując swych utworów. Wspomnienia In di lange winternecht: miszpoche zichrojnes [W długie zimowe noce: wspomnienia rodzinne], które zaczęła pisać w 1937 roku, zawierają przede wszystkim opisy życia rodzinnego w Galicji końca XIX wieku. Autorka przedstawia zwyczaje związane ze swataniem, ślubem, edukacją dziewcząt, stylem ubierania się, prowadzenia domu, jak również sprawy związane z kontaktami międzykulturowymi. Obecnie wspomnienia Bergner uznaje się za ważny dokument życia społecznego, rodzinnego, a także istotne źródło do badania historii kobiet żydowskich.