Jagoda Budzik – hebraistka, teatrolożka. Asystentka w Katedrze Judaistyki UWr i doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską na temat obrazów Polski w tekstach izraelskich autorów trzeciego pokolenia. Naukowo interesuje się tematyką Zagłady i pamięci o niej, literaturą hebrajską i kulturą izraelską. Redaktorka i tłumaczka antologii nowego dramatu izraelskiego Jak się miewa bestia? Pięć dramatów o trzecim pokoleniu po Zagładzie (Kraków 2017), redaktorka m.in. tomu Work in progress. Konfrontacje trzeciego pokolenia po II wojnie światowej i Zagładzie (Kraków 2018), tłumaczy również teksty naukowe. W ramach projektu pracuje nad pamiętnikiem Jakowa Lewiego Lewina, Żydzi i polskie powstanie (1831).