Katarzyna Czerwonogóra – socjolożka i trenerka antydyskryminacyjna, z doświadczeniem współpracy z organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się tematyką żydowską i kobiecą. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiowała także na Wydziale Kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Obecnie doktorantka Wydziału Historii Żydowskiej Uniwersytetu w Tel Awiwie gdzie realizuje projekt badawczy dotyczący kobiet w ruchu syjonistycznym. Stypendystka między innymi: Fundacji Volkswagen w Niemczech (w ramach projektu badawczego „Transnarodowe walki o uznanie kobiet i Żydów we Francji, Niemczech i Polsce w XX wieku”), Centrum Badań im. Rosenzweiga nad Niemiecko-Żydowską Literaturą i Historią Kulturową (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie), Instytutu Leo Baecka (Londyn i Berlin) i Instytutu Izrael (Israel Institute, Waszyngton). Autorka artykułów naukowych w języku polskim, angielskim i niemieckim na temat kobiet żydowskich. W niniejszym projekcie odpowiedzialna za opracowanie wspomnień Pui Rakowskiej.