Katarzyna Lisiecka – germanistka, nauczycielka języka niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym nr 5 we Wrocławiu (również w klasach z programem IB – matury międzynarodowej), egzaminator maturalny. W 2015 roku ukończyła kurs języka i kultury jidysz „Jidysz far ale” zorganizowany przez Fundację Bente Kahan; uczestniczyła w 13. Międzynarodowym Letnim Seminarium Języka i Kultury Jidysz w Warszawie; brała udział w projekcie translatorskim „Kinderjorn – żydowskie wspomnienia z dzieciństwa” pod kierunkiem dr Joanny Lisek, w ramach którego tłumaczyła z jidysz fragmenty wspomnień Malki Lee: Durch kindersze ojgn. Współorganizatorka konkursu plastycznego „Perecjada” z okazji 100. rocznicy śmierci I.L. Pereca. W projekcie odpowiedzialna za przekład z języka jidysz wspomnień Malki Lee.