Leszek Kwiatkowski – tłumacz literatury izraelskiej, absolwent Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. W latach 2010–2018 wykładowca w Zakładzie Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa UAM, obecnie asystent w Katedrze Judaistyki UWr. W roku 2008/09 stypendysta (Research Fellow) w Katedrze Literatury Hebrajskiej na Uniwersytecie Ben Guriona w Beer Szewie. Od roku 2004 zajmuje się tłumaczeniem z języka hebrajskiego głównie prozy narracyjnej i eseistyki m.in. Amosa Oza, A.B. Jehoszui, D. Grosmana. W roku 2005 wyróżniony nagrodą „Literatury na Świecie” za przekład Opowieści o miłości i mroku A. Oza. Ma także w dorobku tłumaczenie monografii naukowej (Zahawa Kaspi, Siedzący w ciemności: Świat dramatu Chanocha Lewina: podmiot, autor, widzowie) oraz dialogów filmowych.

W zespole tłumaczy pamiętników z języka hebrajskiego odpowiada za weryfikację transkrypcji oraz pełni funkcję konsultanta przekładów.