Meir ben Jechiel Kadosz (1594–?) – autor powstałych w 1635 roku w języku hebrajskim wspomnień dotyczących wydarzeń z 1609 roku, kiedy jako piętnastolatek udał się wraz z grupą innych chłopców z Moraw do Krakowa, aby podjąć tam studia w jesziwie. W czasie podróży jednak dostał się do niewoli. Kadosz opisuje perypetie związane z tą wyprawą. Tekst był publikowany dwukrotnie, po raz pierwszy w roku 1635 w Krakowie (?), a następnie w 1903, tym razem w jednym z tomów wydawanej w Berlinie serii „Kowec al jad”. Nie został do tej pory przetłumaczony, a ze względu na czas powstania stanowi cenny dokument epoki.