prof. Ewa Geller – językoznawczyni, germanistka i jidyszystka, pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Główne zainteresowania badawcze to lingwistyka kontaktu językowego, socjolingwistyka, językoznawstwo porównawcze i komunikacją międzykulturową. Stypendystka niemieckiej Fundacji Alexandra von Humboldta. Wykładała gościnnie jidyszystykę na Uniwersytecie Wiedeńskim (2006/2007) oraz na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie (2009–2011). Autorka istotnych dla badań nad językiem jidysz prac, m.in.: Jidysz – język Żydów polskich (1994), Warschauer Jiddisch (2001) oraz „Sejfer derech ejc ha-chajim”. Przewodnik po drzewie żywota [O sposobie zachowania dobrego zdrowia w języku jidysz przez anonimowego żydowskiego doktora w Polsce, w roku 1613 drukiem ogłoszony] (2015), za co w 2016 roku otrzymała Nagrodę Jana Karskiego i Poli Nireńskiej. Kierownik projektu badawczego „Długotrwały kontakt językowy i jego skutki leksykalne oraz semantyczne na przykładzie polskich zapożyczeń leksykalnych w jidysz” (2017-2020). W niniejszym projekcie odpowiedzialna wraz z dr Moniką Polit za przekład i opracowanie wspomnień I.J. Singera.