prof. Marcin Wodziński – profesor historii i literatury żydowskiej, kierownik Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego obszar zainteresowań naukowych to historia społeczna Żydów, dzieje Żydów na Śląsku oraz żydowska kultura materialna. Jest autorem licznych publikacji, m.in. książek: Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII–XVIII w. (1996); Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland (2005), Hasidism and Politics ((Oxford 2013), Hasidism: A New History (Princeton 2017) oraz Historical Atlas of Hasidism (Princeton 2018). Redaktor akademickiej serii Makor / Źródła wydawnictwa Austeria oraz serii Bibliotheca Judaica Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.