S. [Semen Akimowicz] An-ski (właśc. Szlojme Zajnwil Rapoport; 1863–1920) – pisarz rosyjsko-żydowski (tworzył zarówno w języku rosyjskim, jak i w jidysz), etnograf i działacz rewolucyjny. Znany przede wszystkim jako autor hymnu Żydowskiej Partii Robotniczej Bund: Di szwue [Przysięga], w latach 1912–1914 lider najważniejszej żydowskiej wyprawy etnograficznej po środkowej i południowej części Strefy Osiedlenia (Wołyń i Podole); w trakcie pierwszej wojny światowej działacz Żydowskiego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny, niosącego pomoc społecznościom żydowskim na terenie dawnej Polski kongresowej, Galicji i Bukowiny. Autor Dybuka, najsłynniejszego dramatu w języku jidysz, wielokrotnie tłumaczonego, granego na scenie i filmowanego. Pisany po rosyjsku dziennik An-skiego został wykorzystany jako notatki do wydanych w 1920 roku w języku jidysz słynnych wspomnień, Churbn Galicje [Zagłada Galicji], lecz nigdy nie ukazał się drukiem w swojej oryginalnej formie. Dziennik pisany był przez cały okres pierwszej wojny światowej, jednak zachowały się z niego jedynie zapiski z czterech miesięcy, od 1 stycznia do 10 października 1915 roku, liczące nieco ponad 130 stron. Te fragmenty dziennika obejmują opis pracy An-skiego w Żydowskim Komitecie Pomocy Ofiarom Wojny w Petersburgu, lecz przede wszystkim pracy w terenie, gdy niósł pomoc ofiarom wojny w Galicji i na ziemiach centralnej Polski. Jego zapiski stanowią unikatową relację z okupowanej wówczas przez wojska rosyjskie prowincji, z linii i zaplecza frontu, z pociągów, szpitali, miast i miasteczek. Jest ważnym źródłem dotyczącym brutalnego postępowania wojsk carskich wobec ludności Galicji, relacji polsko-żydowskich, wreszcie dramatycznych, wojennych przeobrażeń świata wschodnioeuropejskich Żydów – opisywanych wielokrotnie w literaturze naukowej jako zmierzch tradycyjnych form religii żydowskiej (na rzecz sekularyzacji bądź nowoczesnej ortodoksji). Rosyjski manuskrypt dziennika An-skiego został przetłumaczony na język angielski i wydany w 2016 roku, lecz nigdy nie ukazał się w oryginale.